top of page
sfondo prodotto con onda.png
image-from-rawpixel-id-2354220-original_edited_edited.png
Rozdzielnice elektromechaniczna przeciwpożarowa Diesel-EN

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

ROZDZIELNICE EN DLA MOTOPOMPY

Rozdzielnice elektryczne do motopomp przeciwpożarowych zgodne z europejską normą UNI EN 12845, specyficzne i kompletne

Począwszy od 2530 €

FUNKJE

 • Wejścia e obwody sterowania w niskim napięciu;

 • 2 Wejścia normalnie zamknięte do sterowania przyciskami ciśnieniowymi rozruchu;

 • 2 Wejścia z zewnętrznych akumulatorów do rozruchu silnika i zasilania obwodów pomocniczych;

 • Wejście do sterowania zbiornikiem ssania;

 • Wejście do sygnalizacji od przycisku ciśnieniowego instalacji pod ciśnieniem / wyłączonej motopompy;

 • Wyłącznik kluczowy AUT-ALARM;

 • Przyciski rozruchu i zatrzymania ręcznego motopompy;

 • Przycisk resetowania awarii;

 • Przycisk próby uruchomienia ręcznego (aktywny w przypadku braku automatycznego uruchomienia);

 • Przycisk testu diody kontrolnej centrali;

 • Przyciski awaryjnego uruchomienia ręcznego chronione przez "Safe crash";

 • Podświetlany wyświetlacz LCD do wyświetlania napięcia baterii, prądu baterii, obrotomierza, całkowitego i częściowego licznika, wskaźnika poziomu paliwa, termometru wody, termometru oleju, manometru oleju, licznika startów z baterii oraz historii zdarzeń;

 • Wskaźniki diodowe;

 • Możliwość działania zgodnie z UNI10779;

 • Wyświetlacz w 5 językach: włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki;

 • Funkcje opóźnienia i alarmów można regulować;

 • Wyjścia alarmowe dla: wyłączonej automatycznej pracy, awarii sterownika, pracującej motopompy, nieudanego uruchomienia;

 • 2 ładowarki 12Vdc 3A (24Vdc 3A dla wersji 24V);

 • Ochrona obwodów pomocniczych i silnika za pomocą bezpieczników;

 • Wyłącznik główny z blokadą drzwi;

 • Obudowa metalowa, IP55;

 • Temperatura otoczenia: -5/+40 °C;

 • Wilgotność względna 50% przy 40 °C (bez kondensacji).

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

WERSJE

 • DIESEL-EN

 • DIESEL-EN PLUS 500

 • DIESEL-EN PLUS 800

ZASILANIA

 • Zasilanie 1 ~ 50/60Hz 230V±10%;

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

Rozdzielnice elektromechaniczna przeciwpożarowa Diesel-EN

CONNETTIVITÀ

APPLICAZIONI

DOWNLOAD

Image by Adi Goldstein
Seleziona un'opzione

PRIVACY

Dichiaro di avere compiuto sedici anni, e se minore di sedici, di essere stato autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, pertanto acconsento al trattamento dei miei dati personali così come indicato nella Privacy Policy.

COMUNICAZIONI

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. Per l’inoltro della newsletter, le comunicazioni via telefono (sms, WhatsApp, telefonata vocale). Informativa modulo contatti e richiesta informazioni.

Vuoi maggiori informazioni? 
  Contattaci per un preventivo e scopri il  prezzo scontato a te riservato!  

CARATTERISTICHE CHIAVE

Korzyści zastosowania rozdzielnice sterowniczych EN do motopomp

W porównaniu do poprzedniej normy UNI9490 dodano znacznie więcej warunków do monitorowania i przekazywania do obsadzonego pomieszczenia lub osoby odpowiedzialnej, która może interweniować natychmiastowo. Norma dodatkowo precyzuje, że cały system przeciwpożarowy musi być certyfikowany w swojej kompletności. System pompowy i/lub rozdzielnice elektryczne mogą być uznane za zgodne z normą poprzez samocertyfikację producenta.

Korzyści oferowane przez rozdzielnice sterownicze EN dla motopomp

Norma europejska EN12845

Norma europejska UNI EN 12845 zajmuje się stałymi instalacjami przeciwpożarowymi oraz projektowaniem, instalacją i konserwacją automatycznych systemów sprinklerowych. Głównie norma EN 12845 określa zasady i wytyczne dotyczące wymiarowania instalacji przeciwpożarowych i rodzaju pomp, nakładając pewne ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych typów pomp. Każda pompa musi być zainstalowana wraz z własną szafą sterowniczą w tym samym pomieszczeniu, z wyjątkiem oczywiście pomp zanurzeniowych.

Stacje zgodne z normą europejską EN12845

COSA NON PUÓ MANCARE

MODELLI 

Carica altri modelli

DIESEL-EN

Carica altri modelli

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Carica altri modelli

SCHEMI DI COLLEGAMENTO