top of page
centralina 1 (Grande).jpg

Rozdzielnice Przeciwpozarowe

z normą EN12845

Nowe technologie dla rozdzielnice bardziej innowacyjnych obrazów

Zapobieganie pożarom w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych jest możliwe dzięki systemowi przeciwpożarowemu, który jednak musi być kontrolowany i monitorowany. Elentek prezentuje swoją gamę rozdzielnice przeciwpożarowych zaprojektowanych do zarządzania elektropompami i motopompami zgodnie z europejską normą EN12845. Dzielą się one na: rozdzielnice elektryczne dla motopompy, rozdzielnice elektryczne dla głównych elektropomp z rozruchem bezpośrednim, gwiazda-trójkąt i impedancyjnym, oraz rozdzielnice elektromechaniczne z bezpośrednim rozruchem dla 1 pompy jockey. Zapewniając bezpieczeństwo i jakość, rozdzielnice elektryczne Elentek dodają wartości w kontroli.

bottom of page