top of page
sfondo prodotto con onda.png
image-from-rawpixel-id-2354220-original_edited_edited.png
Rozdzielnice elektroniczny do pomp jockey

Rozdzielnice do pomp jockey

ROZDZIELNICE ELEKTRONICZNY DO POMP JOCKEY

Rozdzielnice elektryczne w wersji elektronicznej dla pomp jockey w systemach przeciwpożarowych zgodnie z normą europejską UNI EN 12845.

Począwszy od 316 €

FUNKJE eJOCKEY-EN

 • Wejście G/P1 zwykle otwarte;

 • 3 wejścia dla sond poziomu unipolarnych (COM-MIN-MAX);

 • Wejście T1 dla przycisku kliksonowego silnika;

 • Wejście G.A. zwykle otwarte do aktywacji alarmu;

 • Przyciski AUTO-0-MANUAL (niestabilne);

 • Przełącznik DIP-SWITCH 1 aktywacja alarmu poziomu z sond; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 2 opóźnienie interwencji termicznej 5/10 sekund; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 3 ustawienie wyjść alarmowych; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 4 aktywacja resetu alarmu z kliksonu silnika; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 5 tryb pracy wypełniania/pustania; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 6 aktywacja zależna od pływaków pracy/stop; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 7 aktywacja zależna od opóźnienia powrotu napięcia; 

 • Zielona dioda obecności/zagubionej lub błędnej sekwencji faz; 

 • Zielona dioda automatycznego włączenia; 

 • Zielona dioda aktywnego silnika; 

 • Czerwona dioda alarmu poziomu z sond lub wejścia G.A.; 

 • Czerwona dioda alarmu nadprądowego silnika/alarmu minimalnego prądu; 

 • Czerwona dioda alarmu aktywacji kliksonu silnika; 

 • Elektroniczna kontrola maksymalnego prądu dla alarmu nadprądowego z pomocą kalibracji; 

 • Elektroniczna kontrola minimalnego prądu dla alarmu o suchym biegu z pomocą kalibracji; 

 • Automatyczne przywrócenie alarmu minimalnego prądu; 

 • Ochrony pomocnicze i silnika z bezpiecznikami; 

 • Wyjście alarmowe zbiorcze na styki czyste (COM-NO-NC - obciążenie rezystancyjne - 5A / 250V); 

 • Wyjście alarmowe zbiorcze na napięcie (12Vdc / 100mA); 

 • Główny wyłącznik z blokadą drzwi; 

 • Przygotowanie do kondensatorów pracy dla wersji jednofazowej (nie wliczone); 

 • Obudowa z tworzywa sztucznego IP55; 

 • Temperatura otoczenia: -5/+40 °C; 

 • Wilgotność względna 50% przy 40 °C (bez kondensacji).

Rozdzielnice do pomp jockey

WERSJE


 • eJOCKEY-EN

ZASILANIE

 • Zasilanie trójfazowe 100-240Vac lub 310-450Vac 50/60Hz;

GŁÓWNE CECHY

Rozdzielnice do pomp jockey

Rozdzielnice do pomp jockey

Rozdzielnice elektroniczny do pomp jockey

ŁĄCZNOŚĆ

APLIKACJE

DOWNLOAD

Image by Adi Goldstein
Wybierz opcję

PRIVACY

Oświadczam, że mam ukończone szesnaście lat, a jeśli mam mniej niż szesnaście lat, że zostałem upoważniony przez osobę sprawującą władzę rodzicielską, w związku z czym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności..

KOMUNIKACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. W celu przesyłania newslettera, komunikacji telefonicznej (sms, WhatsApp, połączenie głosowe). Informacyjny formularz kontaktowy i prośba o informacje.

Chcesz uzyskać więcej informacji? 
  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę i odkryj obniżoną cenę zarezerwowaną dla Ciebie!  

KLUCZOWE CECHY

Korzyści

W porównaniu z poprzednią normą UNI9490 dodano znacznie więcej warunków do monitorowania i przekazywania do obszaru nadzorowanego lub odpowiedzialnej osoby, która może interweniować natychmiastowo. Norma także precyzuje, że cały system przeciwpożarowy musi być certyfikowany w całości. System pompowania i/lub szafy elektryczne mogą być uznane za zgodne z normą poprzez samocertyfikację producenta.

Korzyści oferowane przez Rozdzielnice EN

Norma europejska EN12845

Norma europejska UNI EN 12845 zajmuje się stałymi instalacjami przeciwpożarowymi oraz projektowaniem, instalacją i konserwacją automatycznych systemów sprinklerowych. Głównie norma EN 12845 określa zasady i wytyczne dotyczące wymiarowania instalacji przeciwpożarowych i rodzaju pomp, nakładając pewne ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych typów pomp. Każda pompa musi być zainstalowana wraz z własną szafą sterowniczą w tym samym pomieszczeniu, z wyjątkiem oczywiście pomp zanurzeniowych.

Stacje zgodne z normą europejską EN12845

CZEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

MODELE

Carica altri modelli

eJOCKEY-EN

Prześlij inne modele

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Prześlij inne modele

SCHEMATY POŁĄCZEŃ