top of page
sfondo-circuiti.jpg
Aplikacja do opróżniania za pomocą rozdzielnic Elentek

Opróżniania

Kiedy występują odpływy ściekowe, cywilne lub przemysłowe, położone poniżej poziomu publicznego systemu kanalizacyjnego, często wymagane jest zewnętrzne wsparcie, które zapewni większe ciśnienie i umożliwi odprowadzenie wody na zewnątrz. Systemy opróżniania, zwane systemami pompowymi, wypychają płyn do rurociągu za pomocą pompy zanurzeniowej: dla zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli Elentek instaluje swoje panele elektroniczne i elektromechaniczne.

Image by Adi Goldstein
Sélectionnez une option

CONFIDENTIALITÉ 

Je déclare avoir seize ans et si j'ai moins de seize ans, j'ai été autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale, je consens donc au traitement de mes données personnelles comme indiqué dans la Politique de confidentialité .

COMMUNICATIONS

J'accepte le traitement de mes données personnelles. Pour la transmission de la newsletter, les communications par téléphone (sms, WhatsApp, appel vocal). Formulaire de contact informatif et demande d'informations.

Voulez-vous plus d'informations?
  Contactez-nous, vousNous vous répondrons dès que possible.  

Rodzaje opróżnianiaOpróżnianie wód czystych z użyciem pływaków

Pływaki umieszczone w systemie studni pompy przekazują sygnał do wybranej rozdzielni Elentek: gdy woda w studzience osiągnie ustalony poziom, wybrana rozdzielnia Elentek włączy pompę, a studnia zostanie opróżniona.


Opróżnianie za pomocą czujnika dzwonowego

Jeśli w systemie opróżniania zainstalowany jest czujnik dzwonowy powietrzny, Elentek umożliwia ustawienie progów: z dokładnością do centymetra, rozdzielczy Elentek włącza i wyłącza pompy.

Idealny do małych studzienek, w których pływaki mogą powodować problemy, w gamie Elentek uwzględniony jest nie tylko panel, ale także czujnik dzwonowy.


Opróżnianie za pomocą czujnika poziomu elektronicznego 4-20mA+

Dla systemów opróżniania, które wykorzystują czujnik poziomu elektroniczny (piezometryczny), Elentek daje możliwość ustawienia progów, precyzyjnie do centymetra, do włączania i wyłączania pomp. Wybór ten pozwala zastąpić tradycyjne pływaki, które mogą powodować awarie w małych studzienkach.


Opróżnianie przed deszczem

Rozdzielnice serii Pluvio Elentek to idealni partnerzy do zarządzania systemami przed deszczem i spełniania obowiązujących przepisów. Poprawa zarządzania wodami deszczowymi, zmniejszenie ryzyka zalania oraz obciążenia zanieczyszczeniami zasobów wodnych teraz jest możliwe w sposób bezpieczny i efektywny.

express PRO

Rozdzielnice Sterująca Elektroniczna

Wyrażenie kompletności.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

smart PRO

Rozdzielnice Sterująca Elektroniczna

Rozdzielnice umożliwiająca optymalizację przy niskim koszcie.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

wastek PRO

Rozdzielnice Sterująca Elektroniczna

Idealne do instalacji w studzienkach o niewielkich rozmiarach.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

pluvio PRO

Rozdzielnice Sterująca Elektroniczna

Rozdzielnice elektryczna dla instalacji pierwszej fazy.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

Directo

Rozdzielnice elektromechaniczna

Rozdzielnice elektromechaniczna z rozruchem bezpośrednim.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

Stardelta

Rozdzielnice elektromechaniczna

Rozdzielnice z rozruchem gwiazda-trójkąt dla pomp wirowych lub instalacji pompowych.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

Vartek

Rozdzielnice z Inverter

Rozdzielnice elektryczna z Inverter do sterowania od 1 do 3 pomp trójfazowych

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

Vartek Plus

Rozdzielnice z Inverter

Rozdzielnice sterownicza z Inverter do zarządzania od 1 do 3 trójfazowych pomp, z filtrem EMC do pierwszego środowiska do użytku mieszkalnego.

Opróżniania wód czystych za pomocą pływaków

Opróżniania z czujnikiem dzwonowym

Opróżniania ze czujnikiem poziomu elektronicznym 4-20mA+

Opróżniania przed deszczem

quadri compl_edited.png

Rozdzielnice Elentek do opróżniania

W zależności od wymaganych cech, inwestycji i konkretnego zastosowania, Elentek proponuje różne rodzaje rozdzielnic.

bottom of page