top of page
sfondo prodotto con onda.png
image-from-rawpixel-id-2354220-original_edited_edited.png
Rozdzielnice elektroniczny do pomp jockey

Rozdzielnice do pomp jockey

ROZDZIELNICE ELEKTRONICZNY DO POMP JOCKEY

Rozdzielnice elektryczne w wersji elektronicznej dla pomp jockey w systemach przeciwpożarowych zgodnie z normą europejską UNI EN 12845.

Począwszy od 316 €

FUNKJE eJOCKEY-EN

 • Wejście G/P1 zwykle otwarte;

 • 3 wejścia dla sond poziomu unipolarnych (COM-MIN-MAX);

 • Wejście T1 dla przycisku kliksonowego silnika;

 • Wejście G.A. zwykle otwarte do aktywacji alarmu;

 • Przyciski AUTO-0-MANUAL (niestabilne);

 • Przełącznik DIP-SWITCH 1 aktywacja alarmu poziomu z sond; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 2 opóźnienie interwencji termicznej 5/10 sekund; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 3 ustawienie wyjść alarmowych; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 4 aktywacja resetu alarmu z kliksonu silnika; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 5 tryb pracy wypełniania/pustania; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 6 aktywacja zależna od pływaków pracy/stop; 

 • Przełącznik DIP-SWITCH 7 aktywacja zależna od opóźnienia powrotu napięcia; 

 • Zielona dioda obecności/zagubionej lub błędnej sekwencji faz; 

 • Zielona dioda automatycznego włączenia; 

 • Zielona dioda aktywnego silnika; 

 • Czerwona dioda alarmu poziomu z sond lub wejścia G.A.; 

 • Czerwona dioda alarmu nadprądowego silnika/alarmu minimalnego prądu; 

 • Czerwona dioda alarmu aktywacji kliksonu silnika; 

 • Elektroniczna kontrola maksymalnego prądu dla alarmu nadprądowego z pomocą kalibracji; 

 • Elektroniczna kontrola minimalnego prądu dla alarmu o suchym biegu z pomocą kalibracji; 

 • Automatyczne przywrócenie alarmu minimalnego prądu; 

 • Ochrony pomocnicze i silnika z bezpiecznikami; 

 • Wyjście alarmowe zbiorcze na styki czyste (COM-NO-NC - obciążenie rezystancyjne - 5A / 250V); 

 • Wyjście alarmowe zbiorcze na napięcie (12Vdc / 100mA); 

 • Główny wyłącznik z blokadą drzwi; 

 • Przygotowanie do kondensatorów pracy dla wersji jednofazowej (nie wliczone); 

 • Obudowa z tworzywa sztucznego IP55; 

 • Temperatura otoczenia: -5/+40 °C; 

 • Wilgotność względna 50% przy 40 °C (bez kondensacji).

Rozdzielnice do pomp jockey

WERSJE


 • eJOCKEY-EN

ZASILANIE

 • Zasilanie trójfazowe 100-240Vac lub 310-450Vac 50/60Hz;

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Rozdzielnice do pomp jockey

Rozdzielnice do pomp jockey

Rozdzielnice elektroniczny do pomp jockey

CONECTIVIDAD

APPLICACIONES

DOWNLOAD

Image by Adi Goldstein
Seleccione una opción

PRIVACY

Declaro que soy mayor de dieciséis años, y si soy menor de dieciséis, que he sido autorizado por el titular de la patria potestad, por lo que consiento el tratamiento de mis datos personales tal y como se indica en la Privacy Policy.

COMUNICACION

Autorizo el tratamiento de mis datos personales. Para el envío del boletín de noticias, comunicación por teléfono (sms, WhatsApp, llamada de voz). Formulario de contacto y solicitud de información.

¿Quieres más info? 

  ¡Contáctenos para una cotización y descubra el precio con descuento reservado para usted!  

CARACTERISTICAS CLAVE

Korzyści

W porównaniu z poprzednią normą UNI9490 dodano znacznie więcej warunków do monitorowania i przekazywania do obszaru nadzorowanego lub odpowiedzialnej osoby, która może interweniować natychmiastowo. Norma także precyzuje, że cały system przeciwpożarowy musi być certyfikowany w całości. System pompowania i/lub szafy elektryczne mogą być uznane za zgodne z normą poprzez samocertyfikację producenta.

Korzyści oferowane przez Rozdzielnice EN

Norma europejska EN12845

Norma europejska UNI EN 12845 zajmuje się stałymi instalacjami przeciwpożarowymi oraz projektowaniem, instalacją i konserwacją automatycznych systemów sprinklerowych. Głównie norma EN 12845 określa zasady i wytyczne dotyczące wymiarowania instalacji przeciwpożarowych i rodzaju pomp, nakładając pewne ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych typów pomp. Każda pompa musi być zainstalowana wraz z własną szafą sterowniczą w tym samym pomieszczeniu, z wyjątkiem oczywiście pomp zanurzeniowych.

Stacje zgodne z normą europejską EN12845

LO QUE NO PUEDE FALTAR

MODELOS

Cargar otros modelos

eJOCKEY-EN

Cargar otros modelos

DIAGRAMAS DE CONEXION

Cargar otros modelos

DIAGRAMAS DE CONEXION