top of page
sfondo prodotto con onda.png
image-from-rawpixel-id-2354220-original_edited_edited.png
Rozdzielnice elektromechaniczna pompy jockey

Rozdzielnice pompy jockey

ROZDZIELNICE ELEKTROMECHANICZNA JOCKEY PUMP

Rozdzielnice elektryczne w wersji elektromechanicznej do pomp jockey w systemach przeciwpożarowych zgodnie z normą europejską UNI EN 12845.

Począwszy od 580 €

FUNKJE JOCKEY-EN

 • Wejścia i obwody sterowania niskiego napięcia;

 • Wejście normalnie otwarte dla rozruchu; 

 • Wejście normalnie otwarte dla minimalnego poziomu; 

 • Przełącznik Automatyczny-0-Ręczny (stabilny ręczny):

 • Ręczny: bezpośrednie działanie bez kontroli;

 • Automatyczny: działanie z kontrolą z wejść minimalnych i rozruchowych; 

 • Niebieska dioda sygnalizująca obecność zasilania; 

 • Zielona dioda sygnalizująca aktywność silnika; 

 • Czerwona dioda sygnalizująca alarm przeciążenia silnika; 

 • Kontaktor liniowy w AC3; 

 • Przekaźnik termiczny przeciążenia, możliwy do przywrócenia wewnętrznie; 

 • Zabezpieczenie pomocnicze i silnika za pomocą bezpieczników; 

 • Wyłącznik główny z blokadą drzwi; 

 • Metalowa skrzynia IP55; Temperatura otoczenia: -5/+40 °C; 

 • Wilgotność względna 50% przy 40 °C (bez kondensacji).

Rozdzielnice pompy jockey

WERSJE

 • JOCKEY-EN

 • JOCKEY-EN P

ZASILANIE

 • Zasilanie 3 ~ 50/60Hz 400V±10%

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Rozdzielnice pompy jockey

Rozdzielnice pompy jockey

Rozdzielnice elektromechaniczna pompy jockey

CONECTIVIDAD

APPLICACIONES

DOWNLOAD

Image by Adi Goldstein
Seleccione una opción

PRIVACY

Declaro que soy mayor de dieciséis años, y si soy menor de dieciséis, que he sido autorizado por el titular de la patria potestad, por lo que consiento el tratamiento de mis datos personales tal y como se indica en la Privacy Policy.

COMUNICACION

Autorizo el tratamiento de mis datos personales. Para el envío del boletín de noticias, comunicación por teléfono (sms, WhatsApp, llamada de voz). Formulario de contacto y solicitud de información.

¿Quieres más info? 

  ¡Contáctenos para una cotización y descubra el precio con descuento reservado para usted!  

CARACTERISTICAS CLAVE

Korzyści

W porównaniu do poprzedniej normy UNI9490 dodano znacznie więcej warunków do monitorowania i przekazywania do obsadzonego pomieszczenia lub odpowiedzialnej osoby, która mogłaby interweniować natychmiastowo. Norma dodatkowo precyzuje, że cały system przeciwpożarowy musi być certyfikowany w swojej kompletności. System pompowania i/lub rozdzielnice elektryczne mogą być uznane za zgodne z normą za pomocą autodeklaracji producenta.

Korzyści oferowane przez Rozdzielnice przeciwpożarowe

Norma europejska EN12845

Norma europejska UNI EN 12845 zajmuje się stałymi instalacjami przeciwpożarowymi oraz projektowaniem, instalacją i konserwacją automatycznych systemów sprinklerowych. Głównie norma EN 12845 określa zasady i wytyczne dotyczące wymiarowania instalacji przeciwpożarowych i rodzaju pomp, nakładając pewne ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych typów pomp. Każda pompa musi być zainstalowana wraz z własną szafą sterowniczą w tym samym pomieszczeniu, z wyjątkiem oczywiście pomp zanurzeniowych.

Stacje zgodne z normą europejską EN12845

LO QUE NO PUEDE FALTAR

MODELOS

Cargar otros modelos

JOCKEY-EN

Cargar otros modelos

DIAGRAMAS DE CONEXION

JOCKEY-EN P

Cargar otros modelos

DIAGRAMAS DE CONEXION