top of page
sfondo prodotto con onda.png
image-from-rawpixel-id-2354220-original_edited_edited.png
Rozdzielnice elektromechaniczna przeciwpożarowa Diesel-EN

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

ROZDZIELNICE EN DLA MOTOPOMPY

Rozdzielnice elektryczne do motopomp przeciwpożarowych zgodne z europejską normą UNI EN 12845, specyficzne i kompletne

Począwszy od 2530 €

FUNKJE

 • Wejścia e obwody sterowania w niskim napięciu;

 • 2 Wejścia normalnie zamknięte do sterowania przyciskami ciśnieniowymi rozruchu;

 • 2 Wejścia z zewnętrznych akumulatorów do rozruchu silnika i zasilania obwodów pomocniczych;

 • Wejście do sterowania zbiornikiem ssania;

 • Wejście do sygnalizacji od przycisku ciśnieniowego instalacji pod ciśnieniem / wyłączonej motopompy;

 • Wyłącznik kluczowy AUT-ALARM;

 • Przyciski rozruchu i zatrzymania ręcznego motopompy;

 • Przycisk resetowania awarii;

 • Przycisk próby uruchomienia ręcznego (aktywny w przypadku braku automatycznego uruchomienia);

 • Przycisk testu diody kontrolnej centrali;

 • Przyciski awaryjnego uruchomienia ręcznego chronione przez "Safe crash";

 • Podświetlany wyświetlacz LCD do wyświetlania napięcia baterii, prądu baterii, obrotomierza, całkowitego i częściowego licznika, wskaźnika poziomu paliwa, termometru wody, termometru oleju, manometru oleju, licznika startów z baterii oraz historii zdarzeń;

 • Wskaźniki diodowe;

 • Możliwość działania zgodnie z UNI10779;

 • Wyświetlacz w 5 językach: włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki;

 • Funkcje opóźnienia i alarmów można regulować;

 • Wyjścia alarmowe dla: wyłączonej automatycznej pracy, awarii sterownika, pracującej motopompy, nieudanego uruchomienia;

 • 2 ładowarki 12Vdc 3A (24Vdc 3A dla wersji 24V);

 • Ochrona obwodów pomocniczych i silnika za pomocą bezpieczników;

 • Wyłącznik główny z blokadą drzwi;

 • Obudowa metalowa, IP55;

 • Temperatura otoczenia: -5/+40 °C;

 • Wilgotność względna 50% przy 40 °C (bez kondensacji).

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

WERSJE

 • DIESEL-EN

 • DIESEL-EN PLUS 500

 • DIESEL-EN PLUS 800

ZASILANIA

 • Zasilanie 1 ~ 50/60Hz 230V±10%;

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

Rozdzielnice do motopomp Diesel-EN

Rozdzielnice elektromechaniczna przeciwpożarowa Diesel-EN

CONECTIVIDAD

APPLICACIONES

DOWNLOAD

Image by Adi Goldstein
Seleccione una opción

PRIVACY

Declaro que soy mayor de dieciséis años, y si soy menor de dieciséis, que he sido autorizado por el titular de la patria potestad, por lo que consiento el tratamiento de mis datos personales tal y como se indica en la Privacy Policy.

COMUNICACION

Autorizo el tratamiento de mis datos personales. Para el envío del boletín de noticias, comunicación por teléfono (sms, WhatsApp, llamada de voz). Formulario de contacto y solicitud de información.

¿Quieres más info? 

  ¡Contáctenos para una cotización y descubra el precio con descuento reservado para usted!  

CARACTERISTICAS CLAVE

Korzyści zastosowania rozdzielnice sterowniczych EN do motopomp

W porównaniu do poprzedniej normy UNI9490 dodano znacznie więcej warunków do monitorowania i przekazywania do obsadzonego pomieszczenia lub osoby odpowiedzialnej, która może interweniować natychmiastowo. Norma dodatkowo precyzuje, że cały system przeciwpożarowy musi być certyfikowany w swojej kompletności. System pompowy i/lub rozdzielnice elektryczne mogą być uznane za zgodne z normą poprzez samocertyfikację producenta.

Korzyści oferowane przez rozdzielnice sterownicze EN dla motopomp

Norma europejska EN12845

Norma europejska UNI EN 12845 zajmuje się stałymi instalacjami przeciwpożarowymi oraz projektowaniem, instalacją i konserwacją automatycznych systemów sprinklerowych. Głównie norma EN 12845 określa zasady i wytyczne dotyczące wymiarowania instalacji przeciwpożarowych i rodzaju pomp, nakładając pewne ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych typów pomp. Każda pompa musi być zainstalowana wraz z własną szafą sterowniczą w tym samym pomieszczeniu, z wyjątkiem oczywiście pomp zanurzeniowych.

Stacje zgodne z normą europejską EN12845

LO QUE NO PUEDE FALTAR

MODELOS

Cargar otros modelos

DIESEL-EN

Cargar otros modelos

DIAGRAMAS DE CONEXION

Cargar otros modelos

DIAGRAMAS DE CONEXION